Magtech producerar kulor av finkalibrig ammunition till skyttar världen över. 


Förklaring av förkortningar:
FMJ = Full Metal Jacket = Helmantlad kula, spetsig
HP = Hollow Point = Hålspets
SJSP = Semi Jacket Soft Point = Halvmantlad kula, blyspets


Produkter

Magtech-patr .25 Auto 50gr FMJ

 

270,00 SEK

inkl. moms

Magtech-Patron .32 Auto 71grs FMJ

 

220,00 SEK

inkl. moms

Magtech .32 SWLONG 98/LWC

 

230,00 SEK

inkl. moms

Magtech patr 9mm 115/FMJ

 

175,00 SEK

inkl. moms
Mer info TILLFÄLLIGT SLUT!

Magtech-patr. 9 mm 115gr/JHP

 

195,00 SEK

inkl. moms
Mer info TILLFÄLLIGT SLUT!

Magtech 9mm 95/JSP FLAT

 

195,00 SEK

inkl. moms
Mer info TILLFÄLLIGT SLUT!

Magtech Patron 9mm Luger+ P

 

230,00 SEK

inkl. moms
Mer info TILLFÄLLIGT SLUT!

Magtech-patron 38Spl 148grs LWC

 

210,00 SEK

inkl. moms

Magtech-patr .38 Spl 158/LRN

 

190,00 SEK

inkl. moms

Magtech patr .357D 158GRS

 

270,00 SEK

inkl. moms

Magtech patr .357 158grs SJSP

 

250,00 SEK

inkl. moms

Magtech patr .44 SPL Cowboy

 

320,00 SEK

inkl. moms

Magtechptr .45 Colt 250 LFN Cowboy

 

330,00 SEK

inkl. moms

Magtech-patr .45 ACP 230/FMJ

 

250,00 SEK

inkl. moms

Magtech kula 9mm luger 115grs JHP

 

278,00 SEK

inkl. moms

Magtech kula .38 SPL 158grs

 

285,00 SEK

inkl. moms

Magtech .40 S&W 180 grs FMJ Flat

 

250,00 SEK

inkl. moms