Lockpipa hare ångest, trä

Art nr. ST76377

255,00SEK inkl. moms

Finns i lager
  • Produktinformation

Ett av de trevligaste sätten att jaga Mickel är att locka honom med harskrik. Förutom lock på natten i månsken är de bästa tidpunkterna för lock tidig morgon och sen kväll.
Passet från vilket man tänker locka måste ses ut med största omsorg. När man ser ut ett pass måste man alltid tänka på att räven inte ska komma i närheten av jägarens spår och absolut inte korsa dem på de sidor om passet där man kan förvänta sig att räven dyker upp. När jägaren väl har ställt sig på pass - ett torn är mindre lämpligt med tanke på ljudvinkeln - så måste han/hon vänta minst en kvart innan han börjar locka. Även efter ett par, tre lockserier måste man vänta ytterligare en kvart eftersom särskilt äldre rävar ofta tar god tid på sig eftersom de smyger mot ljudkällan under iakttagande av största möjliga försiktighet.
Jägaren tar pipan mellan tummen och pekfingret så att de slutna fingrarna och handflatan bildar en liten grotta som är öppen framtill. Genom att räta ut och kröka fingrarna, som ligger tätt intill varndra, och samtidigt stöta in luft i pipan kan man variera Jösses ångestskrik i styrka och tonhöjd så att det låter förvillande likt originalet. Att vrida huvudet medan man lockar och låta skriken ljuda i alla riktningar, är att rekommendera. Lätena har en slående likhet med en harunges skrik. Räven, lon eller vildsvinet hör detta på 1 km. avstånd. Slutet på varje lång och kort lockstrof måste klinga av och till sist dö ut:

 Quä-quä-quä-quä-quä. Quä-quä-quä. Quä-quä.

Anar man att räven är i närheten kan man dämpa lätena genom hålla för hatten, rockuppslaget eller liknande. Om jägaren redan ser den framsmygande räven låter han/hon bli att locka mer. I annat fall kan Mickel stanna på långt håll och ta sig en funderare eller också smyger han bort från jägaren. Det sistnämnda gör han faktiskt ganska ofta när han cirklar och går i vind på ljudkällan och då kan det se ut som om han inte alls vore intresserad.
Man bör locka med harskrik under ett fåtal dagar per år och använda den på långt ifrån varandra liggande områden.

Tillverkare: Hubertus