Sauer Pipa 700mm 6,5x55

pos.nr 406

Art nr. 641538
  • Produktinformation

Pipa till Sauer 200 STR 700mm kaliber 6,5x55 pos. 406

Obs! Denna produkt är licensbelagd!

Skall ni byta pipa för att den är utsliten, skall ni göra på följande sätt:

Gå till polisen med den utslitna pipa och begär ett skrotningsintyg . Sänd intyget på posten till oss och vi sänder en ny pipa till er när vi fått intyget från er. (ta kopia på skrotningsintyget innan ni sänder detta till oss).

Om ni skall köpa en pipa till d v s inte skrota den ni har idag, så gäller följande:

Då måste ni ansöka om en licens för en ny pipa.

Begär då att få ett inköpstillstånd för en ny pipa (är en licens med den skillnaden att det inte står något pipnummer), detta pipnummer kommer vi att skriva in när vi fått inköpstillståndet. Vi sänder sedan ifyllt inköpstillstånd till polisen som i sin tur sänder licensen till er med ifyllt nummer.