S&B Screen-ammo .30-06bn124 grs FMJ 50/ask

Art nr. FR224104

985,00SEK inkl. moms

Farligt gods (695,00) SEK inkl. moms
Finns i lager
  • Produktinformation

S&B övnings ammunition som är blyfri, kan användas på både ute & inomhus skjutbanor.

NICKELPLÄTERADE KULOR

Som namnet antyder, har SCREEN-AMMO speciellt utformats för användning i 
moderna skjutbiografer. Dessa patroner levereras med en unik, patentskyddad 
NONTOX-primer som inte innehåller några spår av tungmetall i dess utsläpp, 
såsom bly, kvicksilver, barium och antimon. Användning av denna ammunition 
skadar inte skyttens hälsa, förorenar miljön och angriper heller inte vapnet 
på samma sätt som traditionell ammunition. Kulans kärna är gjord av zink, 
vilket innebär att det inte finns någon förångning av tungmetaller i luften. 
Dessutom är kulan nickelpläterad för att minska friktionen i pipan och 
minimerar behovet av vapenvård. Utgångshastigheten har minskats för att 
minska rekylen. Detta gör att du kan utföra allt mer omfattande 
träningssessioner, samtidigt som du behåller en hög komfortnivå vid intensivt 
skytte. Den säkerställer även att halvautomatiska jaktgevär fungerar på ett 
säkert sätt. Ammunition med mindre rekyl ammunition är också fördelaktig för 
kvinnliga skyttar och nybörjare. Jämfört med standardammunition är den 
genomsnittliga träffpunkten för kortdistansskytte i bifograf mer eller mindre 
oförändrad och behöver nödvändigvis inte justera siktet. lead free
BLYFRI KÄRNA
LADDNING FÖR MINDRE REKYL
GIFTFRI TÄNDHATT

Om du vill ha licenspliktig ammunition hemfraktad måste kopia av licens och 

ID skickas till www.skyttetjanst.se innan leverans kan ske.