Thermacell MR30024 Grön

Art nr. AC102060

539,00SEK inkl. moms

Finns i lager
  • Produktinformation

Produktinformation:

Alla modeller av Thermacell Myggskydd fungerar på samma sätt:

Extremt effektiv och lättanvänd utomhusprodukt som stöter bort mygg.
Utsöndrar ett luktfritt myggmedel som skapar en skyddszon på ca 20m² (96% skydd).
Oavsett modell används samma Myggmedelsmattor och Gaspatron (samma Refills).
Portabel och ljudlös; perfekt för uteplatsen, terrassen, camping, jakt, fiske mm.
Du slipper otrevliga dofter, rökelser eller kemikalier på din hud - Framför allt, du slipper myggen!
 
Thermacell MR300C24 är effektivt skydd mot mygg och knott. MR300C24 är utmärkt när du rör dig i skog och natur då du enkelt fäster den i ditt bälte eller på ryggsäcken med den medföljande bältesklämman. Apparaten är enkel att använda och endast en hand behövs för att starta den. Med ett enkelt klick startar du gasen som i sin tur hettar upp mattan med myggskyddsmedel. Myggskyddet utsöndrar ett ljudlöst och luktfritt myggmedel som håller myggen borta på en radie av ca 20m2.

Innehåller: 1st MR300, 1st bältesklämma, 6st mattor med myggmedel och 2st gaspatroner.

Refill finns att köpa till.

Skapar en skyddszon på ca 20m2
24 timmars myggskydd ingår
Klämma för att enkelt fästa apparaten i bältet
Ljudlös och luktfri
Finns i grönt och orange
Portabel

Mer information:

Matta med myggmedel: Thermacell® Mosquito Repellent MAT

Bekämpningsmedel klass 3, Reg.nr 4775
Innehåller: d-Alletrin 0,5g.
Skadlig vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med 
långtids- effekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etikett före användning. 
Undvik utsläpp i miljön. Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i 
enlighet med lokala/- regionala/nationella bestämmelser.
Användningsområde: Bekämpningsmedel mot mygg. Endast för utomhus bruk. Får endast 
användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den 
inte särskilt tillåtits.

Övrig viktig information:

Mattor med myggmedel är ett bekämpningsmedel mot mygg och får inte användas 
där det finns risk för exponering till vattenmiljö.
Mattor med myggmedel får endast användas i därtill avsedd apparatur. 
Thermacell® Myggskydd är endast till för utomhusbruk. Får ej användas inomhus, 
i tält eller i andra slutna rum. Användning på annat sätt än vad som här angivits 
kan förorsaka högre koncentrationer vilka kan verka irriterande, sörj då för 
frisk luft och vila.
Vid eventuell förtäring av mattor, drick vatten eller mjölk samt kontakta läkare.

Oanvända mattor förvaras svalt och torrt i slutna förpackningar. 
Mattor och använda apparater betraktas som farligt avfall och skall lämnas till 
godkänt avfallsdeponeringsställe. Öppnade mattförpackningar och förbrukade mattor 
får ej återanvändas.
Varje matta med myggmedel räcker i upp till 4 timmar. Mattan är blå från början 
men bleknar och blir slutligen vit när den aktiva ingrediensen utsöndrats helt 
och mattan därmed är förbrukad. Under användning syns ibland ångor, detta är helt 
normalt. Utsätt inte apparaten eller mattor för regn.
Läs användarinstruktion på ytterförpackning före användning av produkten.